A trivago adtavédelmi értesítője

A jelen Adatvédelmi értesítő a trivago N.V. és annak leányvállalatai által üzemeltetett összes weboldalra (például a szálláskereső weboldalakra, a trivago magazine oldalára, a trivago vállalati oldalaira, a Business Studio és a Hotel Manager oldalra stb.), a trivago Applikációra és a trivago Hírlevélre vonatkozik (összefoglaló néven: „Szolgáltatások”).

A jelen Adatvédelmi értesítőben a személyes adatok Szolgáltatásaink használata közben történő kezeléséről adunk tájékoztatást. Személyes adat minden olyan adat, amely alkalmas az Ön személyazonosságának megállapítására. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme. Ha kérdése merül fel, vagy ha többet szeretne megtudni a trivago adatvédelméről, kérjük, forduljon hozzánk az info@trivago.hu e-mail-címen, és a tárgysorban adja meg a „Privacy Query” kifejezést.

A technológia folyamatos fejlődése, a szolgáltatásainkban és a jogi környezetben bekövetkező változások, valamint egyéb okok is szükségessé tehetik Adatvédelmi értesítőnk módosítását. Rendszeresen módosítani fogjuk a jelen Adatvédelmi értesítőt, Önt pedig arra kérjük, hogy folyamatosan tájékozódjon annak tartalmáról.

1. Az adatkezelésért felelős fél

Az általunk feldolgozott személyes adatok adatkezelője a trivago N.V.; címe: Kesselstraße 5–7, 40221 Düsseldorf, Németország; telefonszáma: +49-211-3876840000, E-mail: info@trivago.hu.

2. A kapcsolattartó az adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi tisztviselőnket az info@trivago.hu e-mail-címen érheti el; a tárgysorban adja meg a „Privacy Query” kifejezést.

3. Az Ön jogai

Az Önre vonatkozó személyes adatokat illetően Ön a következő jogokkal rendelkezik:

3.1. Általános jogok

Önnek joga van az adatokról információt kapni, azokat javítani, törölni, korlátozni azok kezelését, ellentmondással élni a kezelésükkel szemben, az adatokat hordozható formátumban megkapni. Ha az adatok kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, akkor Önnek joga van bármikor visszavonni a hozzájárulását.

3.2. Az adatkezelés ellen jogos érdekek alapján történő ellentmondással élés joga

Az Európai Unió (EU) 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban „GDPR”) 21. cikkének (1) bekezdése alapján Önnek jogában áll az Ön konkrét helyzete okán bármikor ellentmondással élni az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével szemben a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése vagy a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint. Ez alkalmazandó a profilkészítésre is. Amennyiben Ön ellentmondással él, a továbbiakban nem fogjuk kezelni az Ön személyes adatait, kivéve, ha arra olyan kényszerítő és jogszerű alapunk van, amely felülbírálja az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha az adatkezelés törvényes igényeink érvényesítését, teljesítését vagy védelmét segíti.

3.3. A direkt marketing célú adatkezelés elleni kifogásemelés joga

Ha az Ön személyes adatait direkt marketing céljából kezeljük, akkor Önnek a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése alapján jogában áll bármikor kifogást emelni az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen reklámcélú kezelése ellen; ez alkalmazandó a profilkészítésre is, amennyiben az ilyen direkt marketinghez kapcsolódik.

Ha Ön kifogást emel a direkt marketing céljából történő adatkezelés ellen, akkor a jövőben nem fogjuk az Ön személyes adatait ilyen célokból kezelni.

3.4. Jog panasz benyújtására a felügyeleti hatósághoz

Önnek jogában áll az is, hogy az Ön személyes adatainak általunk történő kezelésére vonatkozóan panaszt nyújtson be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz.

4. Személyes adatok kezelése Szolgáltatásaink használata során

Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapját jogos érdekeink képezik, kivéve az olyan konkrét helyzeteket, amikor Ön adja a hozzájárulását az adatkezeléshez, vagy amikor az adatkezelésre egy Önnel kötött szerződésünk végrehajtása érdekében van szükség, vagy amikor Ön arra kért bennünket, hogy tegyünk meg bizonyos intézkedéseket egy szerződés megkötését megelőzően. Megfelelő biztonsági intézkedésekkel védjük az Ön személyes adatait, amelyeket a következő célok érdekében kezelünk:

 • hogy megtalálja az Ön számára legmegfelelőbb szállást;
 • hogy személyre szabott, relevánsabb szálláskeresési eredményeket tudjuk biztosítani az Ön számára;
 • hogy felhasználóinknak nyújtani tudjuk Szolgáltatásainkat, Szolgáltatásainkat karbantarthassuk és továbbfejleszthessük, valamint fenntarthassuk azok biztonságosságát;
 • hogy a szálláskereséshez és az utazáshoz kapcsolódó új termékeket és szolgáltatásokat fejleszthessünk ki;
 • hogy megértsük, hogy a felhasználók miként használják Szolgáltatásainkat, és ennek alapján javíthassuk azok teljesítményét és jobb szolgáltatásokat nyújthassunk felhasználóinknak;
 • hogy direkt marketing üzeneteket küldhessünk szolgáltatásaink felhasználóinak a Szolgáltatásainkról vagy a kapcsolódó szolgáltatásokról;
 • hogy mi és harmadik felek hirdetéseket helyezhessünk el Szolgáltatásainkon és a harmadik felek weboldalain;
 • a felhasználókkal kapcsolatos kutatáshoz, hogy javíthassuk a Szolgáltatásaink által nyújtott felhasználói élményt és továbbfejleszthessük Szolgáltatásainkat;
 • hogy segíthessünk Önnek a szállásfoglalásban;
 • hogy teljesíthessük jogi kötelezettségeinket, megakadályozhassuk a csalásokat, valamint megoldhassuk a jogvitákat;
 • hogy segítséget nyújthassunk a bűnüldöző hatóságoknak a bűncselekmények kivizsgálásához és megoldásához.

Amikor Ön a Szolgáltatásainkat használja, a következő fajta személyes adatokat kezeljük:

 • a személyazonosság megállapítására alkalmas adatokat, például az Ön nevét, címeit, telefonszámait vagy e-mail-címeit;
 • személyes adatait, például az életkorát, a nemét, a születési dátumát;
 • elektronikus azonosító adatokat, például az IP-címeket, a cookie-kat, a kapcsolódási időpontokat, az eszköz azonosítóját, a mobilhirdetési azonosítókat, a kérés dátumát és időponthát, a kérés tartalmát (a konkrét oldalt), a hozzáférés állapotát/HTTP-állapotkódot, az átvitt adatmennyiséget, a kérést fogadó weboldalt, a böngészőszoftver nevét és verzióját, az operációs rendszert és annak felületét, valamint a nyelvet;
 • az Ön böngészője vagy eszköze által elérhetővé tett adatokat;
 • elektronikus helymeghatározó adatokat, például GPS-adatokat és a tartózkodási helyre vonatkozó adatokat;
 • pénzügyi azonosító adatokat, például a hitelkártyák vagy betéti kártyák számát;
 • az Ön szolgáltatásainkkal való interakciójára vonatkozó adatokat, ideértve azokat az adatokat is, amelyeket Ön akkor ad meg, amikor Szolgáltatásaink segítségével keresést hajt végre;
 • az Ön által elvégzett szállásfoglalással kapcsolatos adatokat, például szálláshely, dátumok és ár;
 • biztonsági adatokat, például a Szolgáltatásainkhoz kapcsolódó jelszavakat;
 • amikor a Szolgáltatásainkat használja, és a Szolgáltatásainkban hirdetett szállásajánlatok valamelyikének linkjére kattint, az ajánlatot készítő online foglalási webhely személyes adatokat küldhet nekünk bármely későbbi, az online foglalási oldalon végrehajtott foglaláshoz kapcsolódóan.

Amikor Ön igénybe veszi a Szolgáltatásainkat, megoszthatjuk személyes adatait a következőkkel:

 • Teljes tulajdonú leányvállalatainkkal.
 • Harmadik félnek minősülő szolgáltatókkal, akik adatfeldolgozási szolgáltatásokat nyújtanak számunkra. Ilyenek például a weboldal- és tárhelyszolgáltatók, az ügyfélszolgálati szolgáltatók, a kommunikációs szolgáltatók, a biztonsági és csalásmegelőző szolgáltatók, a hitelkártya- és fizetési szolgáltatók, valamint az elemzési, reklám- és marketingszolgáltatók. Ezeknek a szolgáltatóknak szerződéses kötelezettségei vannak, hogy ne osszák meg személyes adatait senki mással, és ne használják fel más célra az Ön adatait.
 • Harmadik fél szolgáltatókkal, akik olyan szolgáltatásokat nyújtanak számunkra, amelyek független adatkezelők, például biztonsági és csalásmegelőzési szolgáltatások, valamint reklám- és marketingszolgáltatók.
 • Olyan üzleti partnerekkel vagy leányvállalatokkal, amelyekkel közösen kínálunk termékeket vagy szolgáltatásokat. Ezek a Szolgáltatásainkon keresztül, más harmadik felekkel együtt kínált szolgáltatás lehetnek.
 • Harmadik félnek minősülő utazási szolgáltatókkal, például szálláshelyekkel, légitársaságokkal, autókölcsönzőkkel, biztosítókkal, ingatlantulajdonosokkal, útikalauzokkal vagy programszolgáltatókkal.
 • Bűnüldöző hatóságokkal. Az illegális tevékenységek, az államellenes vagy közbiztonsági fenyegetések megelőzése, felderítése és elhárítása, valamint az emberéletet fenyegető veszélyek megelőzése érdekében.
 • Vállalati tranzakciók, például egyesülés, eladás, konszolidáció vagy eszközértékesítés részeként.

5. Kapcsolattartás e-mailben vagy kapcsolattartási űrlapon keresztül

Amikor Ön e-mailben vagy a kapcsolattartási űrlapon keresztül hozzánk fordul, akkor tároljuk az Ön által megadott adatokat (az Ön e-mail-címét, esetleg az Ön nevét és telefonszámát), hogy meg tudjuk válaszolni a kérdéseit. Amennyiben kapcsolattartási űrlapunkon olyan adatok megadását kérjük, amelyekre nincs szükség az Önnel való kapcsolattartáshoz, ezeket mindig „nem kötelező”-ként (vagy „opcionális”-ként) jelöljük meg. Ezek az adatok az Ön érdeklődésének igazolására és kérése kezelésének javítására szolgálnak. Az üzenete több különböző lépéshez kapcsolódhat, melyeket a trivago weboldalán tett. A begyűjtött információt kizárólag arra használjuk, hogy segítséget nyújtsunk a foglalásával kapcsolatban, és jobban megértsük visszajelzését. Ezekről az adatokról kimutatás kifejezetten önkéntes alapon és az Ön hozzájárulásával készül – a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően. Amennyiben ez kommunikációs csatornákra vonatkozó adatokat érint (például az Ön e-mail-címét vagy telefonszámát érinti), Ön ahhoz is hozzájárul, hogy szükség esetén kapcsolatba lépjünk Önnel ezen a kommunikációs csatornán keresztül a kérdésének megválaszolása érdekében. Ön természetesen bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulását a jövőre vonatkozóan.

Az ezzel összefüggésben felmerülő adatokat töröljük, miután tárolásukra már nincs szükség, vagy korlátozzuk a kezelésüket, ha a jogszabályok a megőrzésüket írják elő.

6. Hírlevél

6.1. Általános információk

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint Önnek lehetősége van feliratkozni hírlevelünkre, amely tájékoztatni fogja a Szolgáltatásainkkal kapcsolatos és harmadik felektől származó ajánlatokról. A hírlevelünkre történő regisztrációhoz a „dupla feliratkozás” módszerét használjuk. Ez azt jelenti, hogy a regisztráció után e-mailt küldünk Önnek a megadott e-mail-címre, amelyben arra fogjuk kérni, erősítse meg, hogy meg szeretné kapni a hírlevelet. Ha Ön 24 órán belül nem erősíti meg a regisztrációját, akkor zároljuk, egy hónap elteltével pedig automatikusan töröljük az adatait.

Mentjük továbbá az Ön által használt IP-címet és a regisztráció és a megerősítés időpontját. Ennek az eljárásnak az a célja, hogy ellenőrizzük az Ön regisztrációját, és szükség esetén tájékoztatni tudjuk Önt a személyes adataival történő lehetséges visszaélésről.

A hírlevél elküldéséhez csupán az Ön e-mail-címére van szükség. A további adatok megadása önkéntes, ezeket az adatokat az Ön személyes megszólítására használjuk. A megerősítés után mentjük az Ön e-mail-címét, hogy el tudjuk küldeni Önnek a hírlevelet. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a hírlevél fogadásához, ha a hírlevél-e-mailben található, erre szolgáló hivatkozásra kattint (ilyen hivatkozás mindegyik hírlevélben található), vagy ha kapcsolatba lép adatvédelmi tisztviselőnkkel.

6.2. Hírlevél nyomon követése

Adatgyűjtő jeleket, konverziót követő képpontokat és más technológiákat felhasználva követjük nyomon és elemezzük az Ön interakcióit a hírlevelekkel. Ezeket az adatokat az Ön e-mail-címéhez és egy álnevesített azonosítóhoz kapcsoljuk. Ezekből az adatokból előállítunk egy felhasználói profilt, hogy a hírlevelet személyre szabhassuk az Ön számára. A felhasználói profil az Ön hírlevéllel, Szolgáltatásainkkal és harmadik felek weboldalaival és applikációival való interakcióin alapul.

Ön ez ellen bármikor kifogást emelhet úgy, hogy az egyes e-mailekben található, leiratkozásra szolgáló hivatkozásra kattint (ilyen hivatkozás mindegyik e-mailben található), vagy kapcsolatba lép adatvédelmi tisztviselőnkkel.

Nem követhetők nyomon a hírlevelek, ha Ön alapértelmezett beállításként kikapcsolta a képek megtekintését a levelező alkalmazásában, illetve applikációjában. Ilyenkor a hírlevél nem fog teljes egészében megjelenni, és Ön nem tudja használni az összes funkciót. Ha Ön kézzel megjeleníti a képeket, elindul a nyomon követés.

7. A Szolgáltatások speciális funkciói

7.1. A trivago felhasználói fiók

Önnek lehetősége van arra, hogy létrehozzon egy trivago felhasználói fiókot. Ha létrehoz egy trivago felhasználói fiókot, akkor személyes, jelszóval védett hozzáférést kap fiókjához, és megnézheti és kezelheti a fiókjában tárolt adatokat. A trivago felhasználói fiók létrehozása önkéntes, de szükség lehet ilyen fiókra ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználhassa Szolgáltatásaink bizonyos funkcióit.

Ha létrehoz egy trivago felhasználói fiókot, akkor elküldjük Önnek a hírlevelünket, és más direkt marketing anyagot is fogunk küldeni. A hírlevélről bármikor leiratkozhat, és trivago felhasználói fiókját is bármikor törölheti.

A trivago felhasználói fiókjában lévő összes adatot kezelheti, módosíthatja és törölheti. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a), b) és f) pontja.

7.2. A Business Studio és a Hotel Manager funkció

Ha használja a Business Studio vagy a Hotel Manager funkciót, akkor egy személyes, jelszóval védett fiókot fog kapni, és megnézheti és kezelheti az ebben a fiókban tárolt adatokat. Előfordulhat, hogy a trivago Business Studio-/Hotel Manager-fiókkal rendelkező szállástulajdonosokat felhívjuk telefonon, és tájékoztatjuk őket az eszköz új vagy további funkcióiról. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) és f) pontja.

7.3. trivago Express Booking vagy One Click Booking foglalás

Amikor a trivago Express Booking (expressz foglalás) vagy a One Click Booking (foglalás egyetlen kattintással) foglalási funkciót használja, élhet azzal a lehetőséggel, hogy létrehoz egy trivago felhasználói fiókot, és abban tárolja a számunkra megadott személyes adatait, hogy a későbbiekben, más szállások foglalásakor felhasználhassuk ezeket a személyes adatokat a foglalási folyamat leegyszerűsítése érdekében. Amikor Ön úgy dönt, hogy szállást foglal egy szálláshelyen, az adott szálláshelynek elküldjük az Ön foglaláshoz szükséges személyes adatait, hogy a szálláshely feldolgozhassa az Ön foglalását. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja. Személyes adatai EU-n kívülre történő továbbításának jogalapja a 49. cikk (1) bekezdésének b) pontja.

7.4 Külső összekapcsolások

Amikor a Szolgáltatásaink más webhelyekre vagy alkalmazásokba irányítják át Önt, az újonnan megnyílt webhelyekre vagy alkalmazásokra nem vonatkozik a jelen Adatvédelmi értesítő. Meg kell vizsgálnia a más webhelyeken vagy alkalmazásokban közzétett adatvédelmi irányelveket, hogy megértse a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó eljárásokat.

8. Közösségi hálózati beépülő modulok használata

Ez a weboldal a következő szolgáltatók közösségi hálózati beépülő moduljait használja.

Ezek a beépülő modulok adatokat gyűjtenek Öntől, és azokat a megfelelő szolgáltatók kiszolgálójára továbbítják. Technikai intézkedéseket foganatosítottunk az Ön magánéletének védelme érdekében; ezek az intézkedések garantálják, hogy az adott beépülő modulok szolgáltatói az Ön hozzájárulása nélkül nem tudnak Önre vonatkozó adatokat gyűjteni. Ki lesznek kapcsolva, amikor Ön első alkalommal látogat el egy, a beépülő modulokhoz kapcsolódó weboldalra. A beépülő modulok egészen addig nem lesznek bekapcsolva, amíg Ön a megfelelő szimbólumra nem kattint, azzal pedig, hogy rákattint egy ilyen szimbólumra, Ön hozzájárul adatainak az adott szolgáltatóhoz történő továbbításához. A beépülő modulok használatának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Bekapcsolás után a beépülő modulok személyes adatokat (például az Ön IP-címét) is gyűjtenek, és ezeket elküldik a megfelelő közösségi hálózati beépülő modul hálózatába. A bekapcsolt közösségi hálózati beépülő modulok egy egyedi azonosítóval rendelkező cookie-t is elhelyeznek, amikor Ön meglátogatja az adott weboldalt. Ennek segítéségével a közösségi hálózati beépülő modul hálózata az Ön viselkedése alapján profilokat tud létrehozni. Erre akkor is sor kerül, ha Ön nem tagja a közösségi hálózati beépülő modul hálózatának. Ha Ön tagja a közösségi hálózati beépülő modul hálózatának, és Ön a látogatása során bejelentkezik a weboldalra, akkor az Önre vonatkozó adatokat és az Ön weboldal-látogatására vonatkozó információkat hozzákapcsolhatják Önnek a közösségi hálózati beépülő modul hálózatán található profiljához. Semmilyen ráhatásunk nincs arra, hogy a közösségi hálózati beépülő modulok hálózata pontosan milyen mértékben kezeli az Önre vonatkozó adatokat. Ha többet szeretne megtudni az adatkezelés terjedelméről, jellegéről és céljáról, valamint az Ön magánéletének védelmét biztosító jogokról és beállítási lehetőségekről, akkor kérjük, olvassa el a megfelelő közösségihálózat-szolgáltatók adatvédelemre vonatkozó értesítéseit. Ezek a következő címeken érhetőek el:

 • Facebook Inc., 1601 S California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.
 • Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.
 • Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.
 • Instagram, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.
 • XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg.
 • YouTube LLC
 • 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA.
 • LinkedIn Corporation
 • 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.

9. Facebook-kapcsolat

Lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy Facebook-fiókján keresztül iratkozzon fel és jelentkezzen be. Ha a Facebookon keresztül iratkozik fel, akkor a Facebook engedélyt fog kérni arra, hogy az Ön Facebook-fiókjában található bizonyos adatokat kiadjon nekünk. Ezek közé tartozhat az Ön vezetékneve, utóneve és e-mail-címe – így ellenőrizhető az Ön személyazonossága és neme –, továbbá általános tartózkodási helye, egy hivatkozás az Ön Facebook-profiljára, az Ön időzónája, születési dátuma, profilbeli képe, a „like”-jaira vonatkozó információk, továbbá barátainak listája.

Ezeket az adatokat a Facebook gyűjti össze és továbbítja nekünk. Ön a Facebook-fiókjának adatvédelmi beállításain keresztül tudja szabályozni, hogy milyen adatokat kapunk meg a Facebooktól.

Ezeket az adatokat az Ön fiókjának létrehozására, biztosítására és személyre szabására használjuk. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a), b) és f) pontja.

Ha a Facebookon keresztül iratkozik fel hozzánk, akkor fiókja automatikusan kapcsolódni fog Facebook-fiókjához, és adott esetben az Ön weboldalunkon végrehajtott tevékenységei megosztásra kerülnek a Facebookon, és közzé lesznek téve az Ön idővonalán és hírfolyamában.

10. Cookie-k használata

Mialatt Ön a webhelyünket használja, cookie-k kerülnek rá az Ön eszközére. A cookie-k az Ön által használt internetböngészőhöz hozzárendelt merevlemezen tárolt olyan kis szövegfájlok, amelyeken keresztül a cookie-ban megadott helyen bizonyos adatok halmozódnak fel. Arra szolgálnak, hogy segítségükkel a weboldal még inkább felhasználóbarát és általában véve még hatékonyabb legyen. Arra is használunk cookie-kat, hogy azonosítani tudjuk Önt az egymást követő látogatásai alkalmával.

Ez a weboldal a következő típusú cookie-kat használ – ezek hatókörét és funkcióját az alábbi szakaszok ismertetik:

10.1. Ideiglenes cookie-k

Ezek a cookie-k automatikusan törlődnek, amikor Ön bezárja az internetböngészőjét. Közéjük főleg a munkamenet-cookie-k tartoznak. Ezek mentik a „munkamenet-azonosítót”, amelynek segítségével az internetböngésző különböző kérései hozzárendelhetők a közös munkamenethez. Így az Ön eszköze újra felismerhetővé válik, amikor Ön visszatér a weboldalunkra. A munkamenet-cookie-k törlődnek, amikor Ön kijelentkezik vagy bezárja az internetböngészőjét.

10.2. Állandó cookie-k

Ezek a cookie-k egy beállított időtartam után törlődnek; ez az időtartam függhet az adott cookie-tól. Ön bármikor törölheti a cookie-kat internetböngészőjének biztonsági beállításai között.

10.3. Flash cookie-k

A használt flash cookie-kat nem az internetböngésző, hanem a Flash beépülő modul gyűjti. Ezenkívül az Ön terminálján tárolt HTML5-ös tároló objektumokat is használunk. Ezek az objektumok az Ön által használt internetböngészőtől függetlenül mentik a szükséges adatokat, és nincs automatikus lejárati idejük. Ha azt szeretné, hogy ne kerüljenek feldolgozásra Flash cookie-k, akkor egy megfelelő beépülő modult kell telepítenie, például a „Privacy Badger” beépülő modult a Mozilla Firefox esetében (https://www.eff.org/privacybadger) vagy az Adobe Flash Killer Cookie-t a Google Chrome esetében. A HTML5-ös tároló objektumokat úgy tudja letiltani, hogy internetböngészőjét privát módba állítja. Javasoljuk továbbá, hogy rendszeresen törölje kézzel a cookie-kat és a böngészési előzményeket.

10.4. Cookie-k letiltása

Internetböngészőjének és Applikációjának beállításait tetszés szerint konfigurálhatja, letilthatja például a harmadik felektől származó cookie-k vagy az összes cookie elfogadását. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldal összes funkcióját.

10.5. Tárolás időtartama

A cookie-k tárolási időtartama változó, és az erre vonatkozó információ a böngészőn keresztül érhető el.

11. Elemzés

Különféle szolgáltatások segítségével elemezzük az Ön interakcióit Szolgáltatásainkkal, például azt, hogy hány felhasználó látogat el Szolgáltatásainkra, hogy mely információt kérik a legtöbbször, és hogy miként használják a felhasználók a Szolgáltatásainkat. Az általunk gyűjtött adatok közé tartoznak a hivatkozó weboldalak, az, hogy a felhasználók Szolgáltatásainknak mely aloldalait látogatják meg és milyen gyakran, valamint az az idő, amennyit egy-egy oldalon eltöltenek. Ezen adatok segítségével javíthatjuk a Szolgáltatásaink által nyújtott felhasználói élményt és továbbfejleszthetjük Szolgáltatásainkat. Álnevesített adatokat használunk. Ennek jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja képezi.

11.1. Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatást használja, amely a Google Inc webelemző szolgáltatása. Ez a használat a „Universal Analytics” univerzális elemző üzemmód használatát jelenti. Ennek segítségével több eszköz adatai, munkamenetei és a velük való kommunikáció egy álnév felhasználói azonosítóhoz rendelhetők, és így egy felhasználó több eszközön végrehajtott tevékenysége elemezhető.

A Google Analytics olyan cookie-kat használ, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A cookie által az e weboldal Ön általi használata alapján előállított információk általában a Google egy kiszolgálójára kerülnek az USA-ban, és ott tárolják őket. Ha azonban ezen a weboldalon be van kapcsolva az IP-névtelenítés, akkor az Ön IP-címe az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó Szerződés szerint előbb csonkításra kerül az Európai Unió tagállamaiban vagy más olyan országokban, amelyek szerződő felek e Szerződés vonatkozásában. Csak kivételes körülmények között továbbítódik a teljes IP-cím a Google USA-beli kiszolgálójára, hogy ott kerüljön csonkításra. Az Ön internetböngészőjéből a Google Analytics szolgáltatással összefüggésben továbbított IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A Google ezeket az adatokat e weboldal üzemeltetőjének utasítására a weboldal Ön általi használatának értékelésére használja, hogy elkészíthetőek legyenek a weboldalon végrehatott tevékenységekre és a weboldalhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra vonatkozó jelentések, és hogy a weboldal üzemeltetője megismerhesse az internethasználatot. Az adatok kezelésére vonatkozó jogos érdekeinknek is ezek képezik a célját. A Google Analytic használatának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Az általunk elküldött és cookie-khoz kapcsolt adatok, a felhasználókra vonatkozó adatok (például a felhasználói azonosító), és a reklámcélú azonosítók a szolgáltatásaink legutóbbi használata után 14 hónappal törlődnek. Havonta automatikusan törlődnek azok az adatok, amelyeknek lejárt a tárolási időtartama. A felhasználási feltételekről és az adatvédelemről itt található további információ.

Böngészőszoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja, hogy cookie-k tárolódjanak, de kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal nem minden funkciója lesz teljes mértékben használható. Úgy is megakadályozhatja, hogy a cookie által előállított és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatokat (ideértve az Ön IP-címét is) a Google gyűjtse és kezelje, hogy letölti és telepíti ezt a szoftvert. A leiratkozó cookie-k megakadályozzák az Ön adatainak gyűjtését, amikor Ön ellátogat erre a weboldalra. Ha a különféle eszközein szeretné megakadályozni, hogy a Universal Analytics funkció adatokat gyűjtsön, akkor az összes használt rendszeren végre kell hajtania a leiratkozó eljárást. A leiratkozó cookie-t ide kattintva helyezheti el: A Google Analytics kikapcsolása.

11.2. Hotjar

Ezen a szolgáltatáson a Hotjar Ltd vállalat technológiáinak segítéségével gyűjtünk és tárolunk adatokat optimalizálás céljára. Ezekkel az adatokkal álnéven használati profilok állíthatók elő. Erre a célra cookie-k használhatók. A Hotjar technológiáinak segítségével gyűjtött adatokat nem használjuk fel az e weboldal látogatói személyazonosságának megállapítására, és nem kombináljuk őket az adott álnév tulajdonosának személyes adataival az adott személy kifejezett hozzájárulása nélkül. Ön itt bármikor leiratkozhat arról, hogy a Hotjar Önre vonatkozó adatokat gyűjtsön.

11.3. Visszajelzés

Célunk szolgáltatásaink folyamatos továbbfejlesztése. Ennek érdekében az Usabilla B.V., (Hollandia, Amsterdam) vállalat „Usabilla” felhasználói kérdőíveit használjuk. Ez a szolgáltatás olyan cookie-t használ, amely közvetlen kapcsolatot létesít az Usabilla kiszolgálójával bizonyos felhasználói adatok továbbítása és feldolgozása céljából. Az Önre vonatkozó adatokat kizárólag névtelenített formában kezeljük. További tájékoztatást az Usabilla Adatvédelmi irányelveiből kaphat a következő weboldalon: https://usabilla.com/privacy/.

12. Hirdetés

Hirdetési partnereink és mi arra használjuk fel az Ön személyes adatait, hogy termékeinket és harmadik felek termékeit népszerűsítő, személyre szabott és nem személyre szabott hirdetéseket helyezzünk el Szolgáltatásainkon, közösségimédia-szolgáltatásokon és harmadik felek weboldalain. Ehhez cookie-kat, más technológiákat és online hirdetéstőzsdéket és hirdetési hálózatokat használunk. Ha hozzájárulását adja hirdetési és marketingcookie-k használatához, akkor az Ön szolgáltatásainkkal történő interakcióinak részleteit megosztjuk hirdetési partnereinkkel, így ők ezek segítségével személyre szabott hirdetéseket tudnak eljuttatni Önhöz. Szolgáltatásaink használata során akkor is találkozhat harmadik felektől származó hirdetésekkel, ha nem adja hozzájárulását hirdetési és marketingcookie-k használatához, ezek a hirdetések azonban nem lesznek személyre szabottak.

Hirdetési partnereink némelyike leiratkozási lehetőségeket biztosít (a részleteket lásd alább), amelyek segítségével Ön megtilthatja, hogy az adott hirdetési partner hirdetési célokra használja fel az Ön adatait. Bizonyos hirdetésekről az alábbi hivatkozások segítségével is leiratkozhat:

Ennek alternatívája az lehet, hogy a böngésző és az Applikáció beállításaiban letiltja a cookie-k használatát, vagy nem járul hozzá a marketing- és hirdetési cookie-k használatához.

A következő hirdetési partnerekkel dolgozunk (a linkeken további információt kaphat róluk, adatvédelmi irányelveikről és a leiratkozási megoldásokról): Adara, AppNexus, Criteo, Google Ad Manager , Google DoubleClick, Intent Media, OpenX, RTB House, Sojern, TradeTracker.

12.1. Google AdWords és konverziókövetés

A Google AdWords által megjelenített hirdetéseket helyezünk el, és a Google konverziókövetési funkcióját használjuk érdeklődési körön és tartózkodási helyen alapuló, személyre szabott online hirdetések megjelenítésére.

A hirdetések a Google hirdetési hálózatában lévő weboldalakon végrehajtott keresési kérések alapján jelennek meg.

Amikor a felhasználó rákattint egy hirdetésre, a Google egy cookie-t helyez el a felhasználó eszközén. Ha többet szeretne megtudni a használt cookie-technológiáról, akkor kérjük, olvassa el a Google webhelystatisztikákra vonatkozó nyilatkozatait és adatvédelmi irányelveit.

E technológia segítségével a Google és a Google ügyfeleként mi is megkapjuk azt az információt, hogy egy felhasználó rákattintott egy hirdetésre, és át lett irányítva a mi weboldalainkra. Az így gyűjtött információt kizárólag a hirdetésoptimalizáláshoz kapcsolódó statisztikai elemzéshez használjuk fel. Semmilyen olyan információt nem kapunk, amely lehetővé tenné számunka egy látogató személyazonosságának megállapítását. A Google által számunkra biztosított statisztikai adatok közé tartozik azoknak a felhasználóknak a teljes száma, akik rákattintottak valamelyik hirdetésünkre, és adott esetben az is, hogy át lettek-e irányítva weboldalunk egy konverziós címkével rendelkező oldalára. Ezek a statisztikai adatok lehetőséget adnak arra, hogy nyomon kövessük, mely keresési kifejezések vezetnek leggyakrabban olyan hirdetéseinkhez, amelyekre rá is kattantanak, és mely hirdetések ösztönzik a felhasználót arra, hogy a kapcsolattartási űrlapon keresztül hozzánk forduljon.

Ha Ön ezt nem szeretné, akkor lehetősége van megakadályozni az e technológiához szükséges cookie-k tárolását, például internetböngészőjének vagy Applikációjának beállításával. Amennyiben ezt a lehetőséget választja, az Ön látogatása nem kerül be a felhasználói statisztikai adatok közé.

Beállítások segítségével arra is lehetősége van, hogy kiválassza a Google-hirdetések típusait, vagy hogy letiltsa az érdeklődési körön alapuló hirdetéseket a Google-on. Azt is megteheti, hogy a Network Advertising Initiative (Hálózati Hirdetési Kezdeményezés) szervezet leiratkozó eszközével letiltja a cookie-k harmadik felek által történő használatát.

12.2 Google dinamikus remarketing

Weboldalunkon használjuk a Google AdWords dinamikus remarketing funkcióját. Ennek a technológiának a segítségével célcsoportok számára automatikusan előállított célzott hirdetéseket tudunk elhelyezni, miután Ön meglátogatta weboldalunkat. A hirdetések olyan termékekre és szolgáltatásokra irányulnak, amelyekre rákattintott, amikor legutóbb ellátogatott a weboldalunkra.

A Google cookie-k segítségével állít elő érdeklődési körön alapuló hirdetéseket. Ennek folyamán a Google jellemzően olyan adatokat tárol, mint az Ön webes kérése, IP-címe, az internetböngésző típusa, az internetböngésző nyelve, valamint az Ön kérésének dátuma és időpontja. Ezek az adatok kizárólag az internetböngésző adott eszközhöz történő hozzárendelésének célját szolgálják. Személyazonosításra nem használhatók.

Ha semmilyen felhasználóalapú hirdetést sem szeretne kapni a Google-től, akkor a Google beállításai segítségével letilthatja a hirdetések elhelyezését.

Ha bővebben szeretné megismerni, hogy a Google miként használja a cookie-kat, kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi nyilatkozatát.

12.3. A Facebook-család Egyéni Célközönsége

A felhasználóalapú online hirdetések biztosításának részeként használjuk a Facebookhoz és az Instagramhoz készült Facebook Egyéni Célközönség terméket is (Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304). Az Ön használatra vonatkozó adataiból lényegében vissza nem fejthető és a személyazonosság megállapítására nem alkalmas ellenőrző összeg (teljes kivonat) keletkezik, amely a Facebook számára továbbítható elemzési és markentigcélokra. Ennek folyamán elhelyezésre kerül egy Facebook-cookie. Eközben az Ön által a weboldalon végrehajtott tevékenységekre vonatkozó adatokat gyűjtünk (például az Ön böngészési viselkedését, a meglátogatott aloldalakat stb.). Tároljuk az Ön IP-címét is, és földrajzi modulációra használjuk.

Ha többet szeretne megtudni az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, az adatok további feldolgozásáról és használatáról, valamint az adatvédelmi beállításokról, akkor kérjük, olvassa el a Facebook és az Instagram adatvédelmi irányelveit.

13. Adattovábbítás

Amikor olyan szolgáltatókat veszünk igénybe, amelyek az EU/EGT területén kívül kezelik az adatokat, akkor az Ön személyes adatainak EU-n kívüli továbbítására és kezelésére vonatkozóan megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítunk. Ilyen biztonsági intézkedések például az EU által elfogadott, az adatvédelemre vonatkozó szerződési feltételek vagy az EU adatátvitelre vonatkozó megfelelőségi döntése.

14. Adatbiztonság

Kiterjedt technikai és működési biztonsági intézkedéseket foganatosítottunk annak érdekében, hogy megvédjük az Ön adatait a véletlen vagy szándékolt manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisítéstől és attól, hogy az Ön adataihoz illetéktelenek hozzáférjenek. Biztonsági intézkedéseinket rendszeresen áttekintjük és frissítjük, hogy lépést tartsunk a technológiai fejlődéssel.

15. Adattárolás

Az Ön személyes adatait addig tároljuk, amíg ez a Szolgáltatásaink igénybevételéhez, a Szolgáltatásaink nyújtásához és a törvények betartásához szükséges. Ha az adatokat hosszabb időn keresztül elemzési és statisztikai célokra szeretnénk felhasználni, akkor anonimizáljuk és/vagy összesítjük őket.

16. Követésletiltási („Do Not Track”) jelek és hasonló mechanizmusok

Ezeket a jeleket nem vesszük figyelembe, mivel nincs rájuk szabványos eljárás.

Legutóbbi frissítés: 2020. szeptember