A trivago adtavédelmi értesítője

Utolsó frissítés: 2022. december

A jelen Adatvédelmi értesítő a trivago N.V. és leányvállalatai (a továbbiakban „trivago” vagy „mi” és ennek ragozott alakjai és implicit formái) által üzemeltetett összes weboldalra, applikációra vagy egyéb szolgáltatásra és ajánlatra (a továbbiakban együttesen a „Szolgáltatások”) vonatkozik.

A jelen Adatvédelmi értesítőben arról adunk tájékoztatást, hogy Szolgáltatásaink Ön általi használatához kapcsolódóan a trivago miként kezeli a személyes adatokat. Személyes adat minden olyan adat, amely akár közvetlenül, akár követett módon alkalmas az Ön személyazonosságának megállapítására.

Metakereső vállalatként a trivago átirányíthatja Önt harmadik felek weboldalaira vagy applikációira. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nincs befolyásunk ezekre a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokra, és hogy e harmadik fél által nyújtott szolgáltatások Ön általi használatára nem a jelen Adatvédelmi értesítő rendelkezései, hanem a megfelelő weboldalakon vagy applikációkban közzétett adatvédelmi irányelvek vonatkoznak.

A technológia folyamatos fejlődése, a szolgáltatásainkban és a jogi környezetben bekövetkező változások, valamint egyéb okok is szükségessé tehetik Adatvédelmi értesítőnk módosítását. Rendszeresen módosítani fogjuk a jelen Adatvédelmi értesítőt, Önt pedig arra kérjük, hogy folyamatosan tájékozódjon annak tartalmáról.

1. Ki a felelős a jelen Adatvédelmi értesítőben körülírt személyes adatok kezeléséért?

A jelen Adatvédelmi értesítőben ismertetett adatkezelési műveletek a trivago N.V. ellenőrzése alatt állnak. A trivago a holland törvények szerint létrehozott vállalat, irodája Németországban, a 40221 Düsseldorf, Kesselstraße 5–7. címen található.

Ha gyakorolni szeretné az adatvédelmi jogait, vagy ha általános kérdése merül fel személyes adatainak trivago általi kezelésével vagy a jelen Adatvédelmi értesítővel kapcsolatban, akkor küldjön e-mailt csapatunknak a privacy@trivago.com e-mail-címre.

Ha közvetlenül adatvédelmi tisztviselőnkkel szeretne kapcsolatba lépni, akkor a privacy@trivago.com e-mail-címre küldjön e-mail, és a tárgysorba ezt írja be: „Az adatvédelmi tisztviselő figyelmébe”. Felhívjuk a figyelmét, hogy az erre a címre küldött e-maileket nem kezeljük automatikusan bizalmasan/nem csak az adatvédelmi tisztviselő olvassa el őket. Ha bizalmasan szeretne üzenetet váltani az adatvédelmi tisztviselőnkkel, akkor jelezze ezt a nekünk küldött e-mailben, és mi elintézzük az ilyen üzenetváltást.

2. Az Ön jogai

Az Önre vonatkozó személyes adatokat illetően Ön a következő jogokkal rendelkezik. Azt, hogy hogyan léphet velünk kapcsolatba, és hogy miként élhet az ilyen jogaival, az 1. szakasz ismerteti.

2.1. Általános jogok

A vonatkozó jogszabályok alapján Ön a következő, törvényben biztosított adatvédelmi jogokkal rendelkezik: tájékoztatáshoz való jog (a GDPR 13. cikke), hozzáféréshez való jog (a GDPR 15. cikke), törléshez való jog (a GDPR 17. cikke), helyesbítéshez való jog (a GDPR 16. cikke), az adatkezelés korlátozásához való jog (a GDPR 18. cikke), valamint az adathordozhatósághoz való jog (a GDPR 20. cikke).

2.2. A hozzájárulás visszavonásának joga

Önnek jogában áll bármikor visszavonni a korábban nekünk adott hozzájárulását. Ennek az lesz a következménye, hogy a visszavonást követően nem kezeljük személyes adatait az adott hozzájárulással kapcsolatban. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonásáig a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

2.3. A jogos érdekek alapján történő adatkezelés elleni tiltakozás joga

Ha az Ön személyes adatait jogos érdekből kezeljük, akkor Önnek joga van arra, hogy az Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az ilyen adatkezelés ellen. Ha tiltakozik, akkor a továbbiakban nem fogjuk kezelni az Ön személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.4. A direkt marketing célú adatkezelés elleni tiltakozás joga

Ha az Ön személyes adatait direkt marketing céljából kezeljük, akkor Önnek joga van arra, hogy bármikor tiltakozzon az ilyen adatkezelés ellen. A direkt marketing bármilyen formája elleni tiltakozás további részleteit a 6.1. szakasz ismerteti.

2.5. Panasz felügyeleti hatósághoz való benyújtásának joga

Önnek joga van panaszt benyújtani egy illetékes adatvédelmi hatósághoz, ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat. Az Európai Unió bármelyik tagállamának bármelyik adatvédelmi hatóságához fordulhat, elsősorban a lakóhelyén találhatóhoz. A trivago illetékes felügyeleti hatósága: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2–4, 40213 Düsseldorf, Telefon: 0211/38424-0, E-mail: poststelle@ldi.nrw.de.

3. Milyen adatokat gyűjtünk Öntől?

Amikor Ön a Szolgáltatásainkat használja, a következő fajta személyes adatokat kezelhetjük:

 • Felhasználói adatok
  • A tagsági fiók létrehozásához gyűjtött személyes adatok, például neve, e-mail-címe, jelszava.
  • Kapcsolattartási adatok és más olyan adatok, amelyeket esetleg megoszt velünk, például levelezési címe, életkora, neme, lakóhelyének országa, közösségi hálózati profiljai, a csapatunknak küldött üzenetei, visszajelzései, megjegyzései, felmérésekre vagy interjúkra adott válaszai, részvétele valamelyik promóciós tevékenységünkben.
 • Használati adatok
  • Arra vonatkozó információk, hogy Ön hogyan használja a Szolgáltatásainkat, beleértve a Szolgáltatásaink segítségével végrehajtott keresés során Ön által megadott adatokat (beleértve az úti célt, a dátumot, a vendégek számát és a pénznemet is), a megtekintett ajánlatokat és azokat a hivatkozásokat is, amelyre rákattintott.
  • A marketingüzeneteinkkel való interakció: információkat gyűjthetünk a direktmarketing-üzeneteinkkel kapcsolatos elkötelezettségéről, beleértve a hírlevelünket és a leküldéses (push) értesítéseinket is (például elemzést arról, hogy hányszor nyitotta meg hírlevelünket vagy kattintott a benne található hivatkozásokra).
 • Foglalási adatok: amikor a Szolgáltatásainkat használja, és a Szolgáltatásainkban hirdetett szállásajánlatok valamelyikének hivatkozására kattint, az ajánlatot adó online szállásfoglalási weboldal személyes adatokat küldhet nekünk az Ön bármely későbbi, az online szállásfoglalási oldalon végrehajtott foglalásához kapcsolódóan.
 • Helyadatok: Az Ön IP-címe alapján hozzávetőleges helyadatokat kezelhetünk (az ország vagy a város szintjén). Ezenkívül az Ön előzetes hozzájárulásával felhasználhatjuk a GPS-adatokat arra, hogy személyre szabott keresési eredményeket biztosítsunk a mobileszközén.
 • Banki adatok: Annak ellenére, hogy közvetlenül nem veszünk részt a szállásfoglalási és fizetési folyamatban, időről időre megkérhetjük Önt, hogy adja meg nekünk a banki adatait, például azért, hogy jutalékot fizethessünk a felhasználóknak.
 • Műszaki adatok: például IP-cím, cookie-k, azonosító adatok (munkamenet-azonosító, tagsági szám, eszközazonosító), hozzáférési állapot/HTTP-állapotkód, böngészőszoftver és verziója, operációs rendszer és felülete, internetszolgáltató, nyelvi és egyéb konfigurációs beállítások.

4. Miért és hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

Az alábbiakban arra vonatkozóan talál információkat, (i.) hogy miért gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait, megadva az egyes célokat; (ii.) hogy mi a vonatkozó jogalap; és (iii.) hogy melyek az érintett személyes adatok kategóriái. Személyes adatai a következő módokon használhatók fel:

 • Szolgáltatásaink nyújtása, beleértve azt is, hogy segítünk Önnek összehasonlítani a szállások árát és az ajánlatokat, valamint megkeresni az Ön számára ideális szállást.
  • Jogalap: szerződés teljesítése, hozzájárulás.
  • A felhasznált személyes adatok kategóriái: felhasználói adatok, használati adatok, foglalási adatok, helyadatok, műszaki adatok.
 • Biztonságos és megbízható környezet létrehozása és fenntartása Szolgáltatásaink számára, beleértve az Ön trivago felhasználói fiókját is.
  • Jogalap: jogszabályi kötelezettség teljesítése, jogos érdek.
  • A felhasznált személyes adatok kategóriái: használati adatok, műszaki adatok.
 • Annak megismerése, hogy Ön miként használja a Szolgáltatásainkat, továbbá az Ön által esetleg küldött visszajelzések felhasználása Szolgáltatásaink továbbfejlesztésére, az iparági trendek megállapítására, valamint olyan új termékek és funkciók fejlesztésére, amelyek kellemesebb élményt nyújthatnak Önnek.
  • Jogalap: hozzájárulás, jogos érdek.
  • A felhasznált személyes adatok kategóriái: felhasználói adatok, használati adatok, foglalási adatok, műszaki adatok.
 • Direktmarketing-üzenetek küldése Önnek Szolgáltatásainkról vagy kapcsolódó szolgáltatásokról, hirdetések megjelenítése az Ön számára Szolgáltatásainkat és harmadik felek weboldalait illetően (akár személyre szabottan, akár nem), továbbá promóciós tevékenységek (például sorsolásos és hasonló nyereményjátékok) szervezése.
  • Jogalap: hozzájárulás, jogos érdek.
  • A felhasznált személyes adatok kategóriái: felhasználói adatok, használati adatok, műszaki adatok.
 • Az Önnel folytatott kommunikáció, kérdéseinek megválaszolása, reagálás a megjegyzéseire, továbbá ügyfélszolgálati tevékenység nyújtása.
  • Jogalap: szerződés teljesítése, jogos érdek.
  • A felhasznált személyes adatok kategóriái: felhasználói adatok, használati adatok, foglalási adatok, banki adatok.
 • Harmadik felekkel szembeni szerződéses kötelezettségek teljesítése, például hirdetések megjelenítése online szállásfoglalási oldalakon a Szolgáltatásainkban.
  • Jogalap: szerződés teljesítése, jogos érdek.
  • A felhasznált személyes adatok kategóriái: felhasználói adatok, használati adatok, foglalási adatok.
 • Törvényi kötelezettségek teljesítése, a bűnüldöző szervek kéréseinek teljesítése, a csalás megelőzése, továbbá jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme.
  • Jogalap: jogszabályi kötelezettség teljesítése, jogos érdek, szerződés teljesítése.
  • A felhasznált személyes adatok kategóriái: felhasználói adatok, használati adatok, foglalási adatok, műszaki adatok.

5. Kivel osztjuk meg az Ön adatait?

Megfelelő jogalap esetén az Ön személyes adatait megoszthatjuk az alábbi kategóriákba eső címzettekkel:

 • Teljes egészében tulajdonunkban lévő leányvállalataink.
 • Hitelesítési partnerek: például amikor harmadik fél, például a Facebook, a Google vagy az Apple által nyújtott szolgáltatások segítségével jelentkezik be a Szolgáltatásainkba.
 • Olyan harmadik félnek minősülő szolgáltatók, amelyek adatfeldolgozási szolgáltatásokat nyújtanak számunkra. Ilyenek például az üzemeltetési és tárhelyszolgáltatók, az ügyfélszolgálat-szolgáltatók, a kommunikációs szolgáltatók, a biztonsági és csalásmegelőző szolgáltatók, az adósságbehajtók, valamint az elemzési, reklám- és marketingszolgáltatók.
 • Számunkra szolgáltatásokat nyújtó, független adatkezelőnek minősülő harmadik fél szolgáltatók, például biztonsági és csalásmegelőző szolgáltatásokat vagy közösségimédia-hálózatot biztosító szolgáltatók, valamint reklám- és marketingszolgáltatók.
 • Olyan üzleti partnerek, amelyekkel közösen kínálunk termékeket vagy szolgáltatásokat. Ezek a Szolgáltatásainkon keresztül, más harmadik felekkel együtt kínált szolgáltatások.
 • Harmadik félnek minősülő utazási szolgáltatók, például szálláshelyek, légitársaságok, autókölcsönzők, biztosítók, szálláshely-tulajdonosok, idegenvezetők vagy programszolgáltatók.
 • Bűnüldöző hatóságok. Az illegális tevékenységek, az államellenes vagy közbiztonsági fenyegetések megelőzése, felderítése és elhárítása, valamint az emberéletet fenyegető veszélyek megelőzése érdekében.
 • Vállalati tranzakciók, például egyesülés, eladás, összevonás vagy eszközértékesítés részeként.

Ha adatokat továbbítunk szolgáltatóinknak, azok az adatokat kizárólag a feladataik ellátásához használhatják fel. A szolgáltatókat gondosan választottuk ki, és megbízást kaptak tőlünk. Szerződéses kötelezettségük utasításaink követése, megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel rendelkeznek, és rendszeresen ellenőrizzük őket.

6. Szolgáltatásspecifikus információk

6.1. Hírlevél

Hírlevél-szolgáltatásokat kínálunk, amelyek tartalmazhatnak inspiráló utazási tartalmat, felmérésekre vagy sorsolásos nyereményjátékokra mutató hivatkozásokat, emlékeztetőket az Ön által a Szolgáltatásainkon keresztül végrehajtott keresésekre, vagy a Szolgáltatásainkra vagy a partnereink által kínált szolgáltatásokra vonatkozó egyéb híreket.

Ha közvetlenül a Szolgáltatásainkon keresztül iratkozik fel a hírlevelünkre, akkor e-mailt fog kapni, amelyben arra kérjük, erősítse meg, hogy Ön az Ön által megadott e-mail-cím tulajdonosa. Ha Ön 24 órán belül nem erősíti meg a regisztrációját, akkor egy hónap elteltével töröljük a személyes adatait.

Ha a továbbiakban nem kíván tőlünk hírleveleket kapni, bármikor leiratkozhat az egyes hírleveleink láblécében található „leiratkozás” hivatkozás segítségével vagy úgy, hogy felveszi a kapcsolatot az adatvédelmi csapatunkkal a fenti 1. szakaszban foglaltak szerint.

6.2. trivago felhasználói fiók

A trivago felhasználói fiók létrehozása önkéntes alapon történik, de szükség lehet rá az egyes Szolgáltatásaink által kínált funkciók teljes kihasználásához.

Ön a trivago felhasználói fiókjában található összes adatot kezelheti, módosíthatja és törölheti. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy bizonyos ideig tartó inaktivitást követően automatikusan törölni fogjuk a trivago felhasználói fiókját.

6.3. Business Studio

Ha használja a Business Studio funkciót, akkor egy személyes, jelszóval védett fiókot fog kapni, és megnézheti és kezelheti az ebben a fiókban tárolt adatokat. A trivago Business Studio-fiókkal rendelkező szálláshely-tulajdonosok közvetlen tájékoztatást kaphatnak az új vagy további funkciókról.

7. Cookie-kra vonatkozó információk

Amikor Ön a Szolgáltatásainkat használja, cookie-kat és más online követési technológiákat használunk. Ebben a szakaszban arról lesz szó, hogy mik a „cookie-k”, hogyan használja őket a trivago, és hogy Ön hogyan kezelheti a beállításait.

7.1. Mik azok a cookie-k?

A cookie-k olyan kicsi szövegfájlok, amelyek letöltődnek az eszközére, amikor meglátogat egy weboldalt vagy egy applikációt. A cookie-k mellett más követési technológiákat is használhatunk, például adatgyűjtő jeleket, címkéket vagy képpontcímkéket (a weboldalon elhelyezett olyan apró grafikus képeket, amelyek azt jelzik, hogy az adott oldalt megtekintették), vagy szoftverfejlesztő készleteket (SDK – applikációban tárolt követő technológia). Ebben a szakaszban a cookie-kra és más követési technológiákra általában „cookie-k”-ként hivatkozunk.

A cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalak felismerjék a felhasználók eszközeit, és a felhasználók által megtekintett és manipulált tartalomra vonatkozó információkat tároljanak, és így személyre szabott élményt biztosítanak számukra (például emlékezzenek a preferenciákra és a beállításokra).

A cookie-k különböző kategóriákra sorolhatók:

 • Kezelőjüktől függően:
  • Az első féltől származó cookie-kat a trivago helyezi el weboldalainkon és applikációinkban.
  • A harmadik féltől származó cookie-kat külső szolgáltatók, például hirdetési partnerek, biztonsági szolgáltatók és közösségimédia-partnerek üzemeltetik a weboldalainkon vagy az applikációinkban.
 • Időtartamuktól függően:
  • Munkamenet-cookie-k: olyan cookie-k, amelyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek.
  • Állandó cookie-k: olyan cookie-k, amelyek egy beállított időtartam eltelte után automatikusan törlődnek (az időtartam függhet a cookie-tól). Ön bármikor törölheti a cookie-kat internetböngészőjének biztonsági beállításai között.

7.2. Hogyan használja a trivago a cookie-kat?

A trivago vagy a weboldalainkon vagy az applikációinkban harmadik féltől származó cookie-kat üzemeltető külső szolgáltatók a fenti szakaszban körülírt cookie-kat a következő módokon használják:

 • Feltétlenül szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k ahhoz szükségesek, hogy Ön használni tudja a Szolgáltatásainkat. Ezek nélkül a cookie-k nélkül Szolgáltatásaink nem biztosíthatók megfelelően.
 • Funkcionális cookie-k: Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy emlékezzünk arra, miket választott ki a weboldalainkon vagy az applikációinkban (például milyen nyelvet vagy pénznemet választott ki), és hogy továbbfejlesztett és személyre szabott funkciókat biztosítsunk az Ön számára. Ha nem engedélyezi ezeket a cookie-kat, akkor előfordulhat, hogy e funkciók közül néhány vagy az összes nem fog megfelelően működni.
 • Teljesítmény-cookie-k: ezek az általunk vagy bizonyos esetekben az üzleti partnereink által elhelyezett cookie-k lehetővé teszik, hogy információkat gyűjtsünk Szolgáltatásaink teljesítményéről (azaz arra vonatkozóan, hogy mely oldalakat látogatják/használják a legtöbbet vagy a legkevesebbet). Ezeket az információkat Szolgáltatásaink karbantartására, fejlesztésére és továbbfejlesztésére használjuk. Ha nem engedélyezi ezeket a cookie-kat, akkor nem fogjuk tudni, mikor látogatta meg weboldalainkat és applikációinkat, és nem tudjuk figyelemmel kísérni a teljesítményüket.
 • Marketing-cookie-k: Ezeket a cookie-kat hirdetési partnereink állítják be weboldalainkon és applikációinkon keresztül. Segítségükkel ezek a cégek profilt alkothatnak az Ön érdeklődési köreiből, és releváns hirdetéseket jeleníthetnek meg harmadik felek weboldalain. Ha nem engedélyezi ezeket a cookie-kat, akkor az Önnek megjelenő hirdetések kevésbé lesznek személyre szabottak.

A weboldalainkon és az applikációinkban elhelyezett cookie-k egy része üzleti partnereinktől származik.

Kizárólag olyan eszközöket használunk, amelyek feltétlenül szükségesek weboldalunk jogos érdekeink alapján történő üzemeltetéséhez weboldalunk alapvető funkcióinak biztosítása érdekében. Ezekben az esetekben feltétlenül szükséges adatokat elérni és tárolni a végberendezésen, és erre az Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvnek az EU egyes tagországainak jogába átültetett jogszabályoknak (Németország esetében a TTDSG 25. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak) megfelelően kerül sor.

Minden egyéb, további funkciókat biztosító, nem alapvető (opcionális) eszközt az Ön hozzájárulása alapján használunk. Az adatok végberendezésen törtnő tárolására és a végberendezésen található adatok elérésére pedig az Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvnek az EU egyes tagországainak jogába átültetett jogszabályoknak (Németország esetében a TTDSG 25. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak) megfelelően kerül sor. Ilyen eszközökkel kizárólag akkor történik adatkezelés, ha ehhez előbb megkaptuk az Ön hozzájárulását.

Személyes adatok harmadik országokba (például az Amerikai Egyesült Államokba) történő továbbítását, valamint az ezzel kapcsolatos kockázatokat illetően olvassa el a 8. szakaszt („Adattovábbítás más országokba”).

7.3. Hogyan kezeljük az Ön cookie-beállításait?

A nem alapvető cookie-k használatához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja a weboldalunk láblécében található megfelelő hivatkozás segítségével vagy úgy, hogy böngészője eszköztárának „Súgó” részén, a böngésző beállításai között letiltja a cookie-k használatát. Ha azt szeretné megtudni, miként iratkozhat le a személyre szabott hirdetésekről, érdemes felkeresnie a www.youronlinechoices.com vagy a www.youradchoices.com weboldalt is.

Mobileszközének operációs rendszere lehetővé teheti, hogy a beállítási funkció segítségével szabályozza a cookie-k használatát. További információkat az eszköz gyártójának utasításai tartalmaznak. Ha úgy dönt, hogy letiltja a cookie-k használatát, akkor előfordulhat, hogy Szolgáltatásaink egyes részei nem az elvárt módon működnek, vagy egyáltalán nem működnek.

8. Adattovábbítás más országokba

Üzleti tevékenységünk globális jellege miatt az Ön személyes adatait nemzetközi szinten is megoszthatjuk a teljes mértékben tulajdonunkat képező leányvállalatainkkal, valamint partnereinkkel és szolgáltatóinkkal. Előfordulhat, hogy ezek az Ön személyes adatait olyan országokban kezelik, ahol az adatvédelmi jogszabályok nem feltétlenül azonosak az Európai Unió adatvédelmi jogszabályaival vagy az Ön lakóhelye szerinti ország alkalmazandó jogszabályaival.

Ha ezek az országok nem tartoznak az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának hatálya alá, akkor további intézkedéseket teszünk annak biztosítására, hogy az Ön személyes adatainak továbbítása megfeleljen az alkalmazandó jogszabályoknak, például az Európai Bizottság által kiadott általános szerződési feltételeknek.

Ha engedélyezett a harmadik országba történő adattovábbítás, de nincs vonatkozó megfelelőségi határozat, vagy nincsenek érvényben megfelelő védelmi intézkedések, akkor előfordulhat és fennáll annak a kockázata, hogy az adott harmadik ország hatóságai hozzáférhetnek a továbbított adatokhoz azok gyűjtése és elemzése céljából, és hogy nem garantálható az Ön érintett jogainak érvényesíthetősége.

9. Hogyan védi a trivago az Ön adatait?

Az Ön személyes adatainak védelme iránti elkötelezettségünk részeként megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy megvédjük a személyes adatait a véletlen vagy szándékos manipulációtól, az elvesztéstől, a megsemmisítéstől és az illetéktelen személyek általi eléréstől. Ilyen intézkedés az álnevesítés, a titkosítás, a tűzfalak használata és a hozzáférés-szabályozás. Biztonsági intézkedéseinket rendszeresen áttekintjük és frissítjük, hogy lépést tartsunk a technológiai fejlődéssel.

10. Mikor törlődnek az Ön adatai?

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig szükséges vagy megengedett, tekintettel arra a célra, amelyre gyűjtöttük őket, és összhangban az alkalmazandó jogszabályokkal. Ezt követően haladéktalanul töröljük az adatokat, kivéve, ha a törvényes elévülési idők lejártáig továbbra is szükségünk van az adatokra (pl. bizonyítási célból polgári jogi igények vagy számviteli és adójogi okokból), vagy ha az adatvédelmi törvény alapján más jogalapunk van az Ön adatainak további kezelésére az adott egyedi esetben. Ha az adatokat hosszabb időn keresztül elemzési és statisztikai célokra szeretnénk felhasználni, akkor anonimizáljuk őket.